augustus

architecten

 

Architectuur gaat over het creëren van ruimte. Ruimte voor mensen, ruimte waarin het aangenaam verblijven, wonen of werken is, ruimte die je ervaart en die de zintuigen prikkelt. We willen een gebouwde omgeving maken maken die uitnodigt, die toegankelijk is, begrijpbaar en herbruikbaar. Het ontwerpen van die omgeving is het zoeken naar vanzelfsprekendheid en naar betekenis. Het resultaat is een logisch samenspel van functionaliteit, ruimtelijkheid, identiteit en beleving.

 

Het bureau

 

Augustus Architecten is een breed georiënteerd, maar bewust kleinschalig architectenbureau.

Dit laatste vanuit de ambitie om in een directe relatie met opdrachtgevers, gebruikers en projectpartners aan opgaven te werken. Doordat er wordt gewerkt in kleine, op maat gesneden teams zijn opdrachtgevers verzekerd van een persoonlijke en flexibele werkwijze met korte lijnen en duidelijke communicatie. Onderwerpen als ruimte, licht en materialisatie zijn terugkerende onderwerpen in elke opgave,

maar altijd in combinatie met zaken als techniek, constructie en budget. De ambities van een betrokken opdrachtgever spelen in het gehele traject een bepalende rol. Samen zoeken we naar ruimte buiten de gebaande paden en naar innovatieve en verrassende oplossingen. Niet het type of de omvang van een opdracht is bepalend, wel de uitdaging die in de opgave schuilt. De activiteiten van Augustus Architecten omvatten alle facetten van een project: van ontwerp en techniek, tot regelgeving, vergunningentraject en uitvoering.

 

Aanpak

 

Architectuur maken en bouwen doe je niet alleen. Augustus Architecten werkt in haar opgaven samen met een netwerk van specialisten uit verschillende vakgebieden. Die

werkwijze zorgt voortdurend voor nieuwe kennis en inzichten en creëert een brede dienstverlening. In overleg met de opdrachtgever worden de organisatie, de ambities en de richting van een project bepaald. Creativiteit laat zich niet dwingen, maar in elk project is wel een vaste procesgang herkenbaar, Die begint met het stellen van vragen, het analyseren van locatie en programma. In iedere opgave wordt gezocht naar iets nieuws, een prikkel. De ervaring leert dat huidige en toekomstige gebruikers vaak waardevolle  inzichten geven in het gebruik en de beleving van gebouwen. Daarom worden zij liefst direct bij de planvorming betrokken. Ontwerpkeuzes en stedenbouwkundige randvoorwaarden worden toegelicht met schetsen, maquettes en 3D-modellen: work-in-progres met begrijpbare middelen. Het doel: een integraal eindproduct en enthousiaste opdrachtgevers en gebruikers.

De architect

Fotografie: Bas Gijselhart | Base Photography

Alexander Augustus studeerde bouwkunde aan de Zuyd Hogeschool en architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Maastricht. Na zijn studie werkte hij bij diverse architectenbureaus als ingenieur, ontwerper en projectleider aan uiteenlopende opgaven en  bekwaamde zich in de breedte van het vak. Augustus Architecten werd opgericht vanuit de ambitie om in een directe relatie met opdrachtgevers en de gebruikers van gebouwen te werken aan architectuur op maat.

 

 

 

 

 

mail@augustusarchitecten.nl  | +31(0)475 858 729  |  © 2018 Augustus Architecten